Heemskerk Zelfstandig

 In

Voor ons is een sterk Heemskerk een zelfstandig en autonoom Heemskerk. Niet naar binnen gekeerd, maar gericht op samenwerking met andere gemeenten indien dit wederzijdse voordelen oplevert. Daar is geen fusie voor nodig. Uitgangspunt hierbij is het behoud van onze eigen unieke Heemskerkse cultuur (“het Dorp”).

Wij stellen voor:

  • De financiële zelfstandigheid van Heemskerk te behouden.
  • Alleen samenwerkingen met buurgemeenten aan te gaan als deze in relatie staan met de behoefte van de inwoners van Heemskerk.
  • De inwoners goed te informeren over geplande en lopende samenwerkingen en de resultaten daarvan, door adequate voorlichting te geven.
  • Naast de samenwerkingen tussen IJmond, gemeenten Velsen en Beverwijk ook te kijken naar de voordelen van eventuele samenwerkingen tussen andere buurgemeenten zoals Uitgeest, Zaanstad en Castricum.
Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt