Kieslijstkandidaten 1 t/m 12

Karel Rozemeijer #1

Karel Rozemeijer #1

Raadslid
Bio

Ik ben Karel Rozemeijer, 58 jaar en ben geboren en getogen Heemskerker. Waar ik energie van krijg zijn mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Om samen leuke dingen te doen en dat iedereen zijn plek vindt in wat zij goed en leuk vinden om te doen.

Ik ben in de politiek gegaan op het moment dat ik ook vond dat ik wat kon brengen. Met mijn kennis en ervaring van bedrijfsleven en werken voor de overheid wilde ik wat voor het mooie Heemskerk gaan betekenen. De stad waar ik ben opgegroeid en nog steeds trots ben dat ik daar mag wonen en in de Raad mag meewerken aan de ontwikkeling van Heemskerk.

Als fractievoorzitter ben ik betrokken bij alle onderwerpen maar mijn specialiteit gaat naar de woon en leefomgeving.

Ineke Jansen #2

Ineke Jansen #2

Raadslid
Bio
Een journalist noemde mij in 2014 een doorbijter, doelgericht, eigenzinnig en een teamplayer. Ik ben moeder van drie kinderen, getrouwd met Stef, ben naast oppasmoeder ook met een modebedrijf bezig.
Mijn kracht ligt in aantoonbare flexibiliteit en efficiency, durf en onafhankelijkheid.

Mijn expertise kan ik inzetten op SDO, Cultuur , toerisme en in toenemende mate op economie en financiën. Met de komende grote transities geen overbodige luxe.

 

Mijn hoofddoel is met genoemde kennis absoluut belangen behartigen inwoners met een hoge mate van onafhankelijkheid.
Onafhankelijkheid zowel intern als t.o.v gemeentebestuur.
Heemskerk, ik heb er zin in!

Alex den Haan #3

Alex den Haan #3

Communicatie
Bio
Ik geloof in een transparante, pragmatische overheid die zich dienstbaar opstelt naar de burger en hoop daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Sinds maart 2014 gemeenteraadslid en ook ik zou me graag op de komende jaren willen blijven inzetten.

Like of volg mijn facebookpagina om op de hoogte blijven van wat ik doe binnen & buiten de raad.

Juana Martinez #4

Juana Martinez #4

Kieslijstkandidaat
Bio

Mijn naam is Juana Martinez ben 52 jaar oud moeder van een dochter en zoon die respectievelijk 28 en 24 jaar oud zijn.
In het dagelijks leven werk ik als teammanager re-integratie bij de gemeente Amsterdam.
Ik wordt vrolijk als ik merk dat ik een verschil kan maken door mijn inbreng ideeën of acties (hoe klein dat verschil ook is )

Ben nu 6 jaar lid van Liberaal Heemskerk, ondersteun de fractie bij fractievergadering door voorzitterschap tijdens de vergadering vorm te geven.

In het verleden ben ik 12 jaar raadslid geweest, mijn onderwerpen waren toen sociale zaken en financiën.
In de loop der jaren heb ik andere onderwerpen die in de raad spelen leren kennen en waarderen dus heb een brede interesse ontwikkeld.

Liberaal Heemskerk is een plaatselijke partij die opkomt voor de belangen van Heemskerks, dat vind ik fijn zo hou je korte lijnen en
heb je niet te maken van landelijke politieke richtlijnen die soms haaks tegen ons Heemskerks belang ingaan.
Bovendien is LH een partij die met een praktisch en menselijk oog naar onderwerpen kijkt zonder zich druk te maken of dit nu een links of een rechts standpunt is.

Nuzjan Abdullah #6

Nuzjan Abdullah #6

Raadslid
Bio
Hallo beste bezoeker,
Mijn naam is Nuzjan A. Abdullah, 25 jaar en woonachtig in het mooie Heemskerk. Sinds begin dit jaar ben ik aangesloten bij Liberaal Heemskerk.
De partij zet zich in voor de inwoners van de gemeente en streeft naar het voeren van een transparant beleid en het mogelijk maken van burgerparticipatie.

Na het behalen van mijn HBO-diploma Bedrijfseconomie in 2016 ben ik gestart als ambtenaar bij het Ministerie van Financiën. Afgelopen jaar ben ik de master Accounting and Control gaan volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast mijn baan en opleiding ben ik Eerste Hulpverlener bij diverse organisaties, zoals HartveiligWonen en de Hartstichting. Het doel van deze organisaties is binnen 6 minuten hulp bieden aan mensen die een hartstilstand hebben. Ik vind het belangrijk dat ik mij sterk maak voor zorg en waar mogelijk jongeren hierbij te betrekken.

Namens Liberaal Heemskerk wil ik de gemeenteraad in. Samen met mijn opleiding, ervaring en eigenschappen ben ik uitstekend in staat om de werkzaamheden van de gemeente te meten en controleren en daarmee ongepaste uitgaven te voorkomen, zo kunnen wij met z’n allen een financieel sterk en duurzaam beleid voeren.

Als u het belangrijk vindt dat ongepaste uitgaven van de gemeente worden voorkomen en als u meer aandacht wilt voor zorg, stem dan op 21 maart op mij.

Met vriendelijke groet,
Nuzjan

Donny van den Berg #7

Donny van den Berg #7

Raadslid
Bio
Els Verhage #8

Els Verhage #8

Steunfractielid
Bio
Mijn naam is Els Verhage ik ben 63 jaar werk bij een grote luchtvrachtspeler op de luchthaven Schiphol. Door mijn ervaring als secretaris Burgerplatform (Wmo-raad) ben ik vooral geïnteresseerd in de WMO en huisvesting.Ongeveer 12 jaar ervaring opgedaan bij het Huurderplatform van WOONopMAAT.

Ik lees graag en mijn favorieten schrijvers zijn Jane Austen en Colin Dexter en Agatha Christie. Tijdens mijn vakantie verblijf ik het liefst op het eiland Fuerteventura en neem dan graag een aantal boeken mee van mijn favorieten schrijvers.

Liberaal Heemskerk staat het voor verdraagzaamheid en vrijheid voor het individu van willekeurig gezag en is op mijn lijf geschreven. Na 8 jaar secretaris van het Burgerplatform heb ik de overstap naar de politiek gemaakt en mijn ervaring hierin meegenomen. Sinds 3 jaar zit ik nu in de SDO (Sociaal Domein en Onderwijs) commissie en vind het ontzettend interessant en politiek leerzaam.

Hans Schouten #10

Hans Schouten #10

Penningmeester
Bio

Mijn naam is Hans Schouten, 59 jaar, mijn passie is sport, passief, ik kijk graag en actief als uitlaatklep, zomers veel op de racefiets en s ’winters hardlopen. Mijn landelijke politieke interesse staat los van de lokale politiek, lokaal geen rechtse of linkse voorkeur maar de belangen van Heemskerk voorop.

Ik ben bestuurslid en penningmeester, verder hebben mij interesses veel te maken met Financiële Transparantie,
de werkelijke situatie met begrijpelijke toelichting rapporteren c.q. presenteren, Veiligheid, wijkgericht, actief en zichtbare aanpak voor overlast,
invoeren buurtteams en buurtwacht die bereikbaar is, eerder acteren op meldingen. Milieu, meer aandacht voor een duurzame paragraaf.
Na het klimaatverdrag van Parijs en de vele lokale initiatieven en discussies in den landen (Aardkloten, niet lullen maar doen) een aansprekend onderwerp.

Ik wil iets terugdoen voor de gemeente en haar inwoners. Bevorderen van burgerparticipatie door stimuleren van inspraak.
Opkomen voor een blijvend mooie groene gemeente door wel samen te werken maar zelfstandig te blijven.
Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat, belangrijk voor het behouden en realiseren van lokale werkgelegenheid.

Silvia Martijn #11

Silvia Martijn #11

Kieslijstkandidaat
Bio
Ik ben geboren en getogen in Heemskerk en ben reuze trots op ons dorp. Liberaal Heemskerk kan een brug slaan tussen politiek en burger door vooral transparant en open te zijn naar de burger toe.

Openheid van communicatie, verduidelijking van processen en daadwerkelijk resultaten boeken aan de hand van de wens van de burger. Dat is waar ik voor sta. Hoe meer steun van de inwoners uit Heemskerk, hoe meer kans van slagen binnen de gemeentepolitiek. Liberaal Heemskerk maakt het verschil.

Corrie van Tunen #12

Corrie van Tunen #12

Kieslijstkandidaat
Bio
Ik ben raadslid van LIBERAAL HEEMSKERK getrouwd en moeder. Altijd zelfstandig onderneemster geweest. Geïnteresseerd in bestuur op sociaal vlak en onderwijs en nu ruim 8jaar ervaring. Naast politiek heb ik ook hobby’s, o.a. beeldhouwen en verschillende vormen van sport.

Mijn interesse voor politiek is ontstaan uit kritiek op gemeentelijk beleid en voor het zelfstandig blijven van onze gemeente.

Ik sta op de negende plek van onze kandidatenlijst. Politiek is leuk als je er midden in zit. Wij zaten in de oppositie. Je hoopt iets te bereiken voor de inwoners van Heemskerk. Voor de komende vier jaar willen wij graag in de coalitie, dat wordt flink campagne voeren!

Ik heb er veel zin in!

Kieslijstkandidaten 13 t/m 25

Henk van Brest #13

Henk van Brest #13

Secretaris
Bio
Mark de Huu #14

Mark de Huu #14

Campagneleider
Bio
Waarom de politiek in?

Ik ga en sta voor een inhoudelijke en constructieve aanpak.
Voor vernieuwende ideeën, maar vooral voor goed onderbouwde ideeën, die de problemen van de samenleving grondig aanpakken. Een aanpak gestoeld op het efficiënte gebruik van belastingsgeld (kosten-batenanalyse) en deugdelijke wetten (rechtseconomie).

Diegenen die mij kennen in mijn werk als Sales Manager, weten dat ik de dingen altijd eerlijk, objectief en in een heldere taal uitleg.

Ario van der Zande #16

Ario van der Zande #16

Bestuurslid
Bio
In Heemskerk heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. Ik heb er mijn bedrijf gesticht wat de meeste Heemkerkers wel zullen kennen ” Skicentrum Heemskerk”. Inmiddels ben ik ondernemer in een “andere tak van sport”.

Sport is een rode draad in ons leven. Zelf heb ik ook een sportopleiding en een sportieve vrouw en drie kinderen die inmiddels volwassen zijn en allen (bijna) werkzaam in de sport, gevormd door de ALO (academie lichamelijke opvoeding ). Kernwoorden zijn dan voor mij: samenwerken , passie, volharding en delen . Waarschijnlijk komt dit voort uit de sport.Het zijn dan ook juist deze kernbegrippen die ik terug vind in de partij Liberaal Heemskerk.

Persoonlijk zou ik mee willen helpen de politiek weer dichter bij U te brengen. Dit, door vooruit te kijken en helpen kansen te realiseren voor u, maar ook voor ons als gemeente.

Thuis in uw gemeente.

Alex de Caluwe #17

Alex de Caluwe #17

Kieslijstkandidaat
Bio
Wim Veldkamp #18

Wim Veldkamp #18

Kieslijstkandidaat
Bio
Werner Vinke #19

Werner Vinke #19

Kieslijstkandidaat
Bio
Werner Vinke, 47 jaar en momenteel werkzaam in de security sector. Begonnen als militair en daarbij uitgezonden naar Bosnië in het voormalig Joegoslavië. Daar 6 maanden gewerkt onder oorlogse omstandigheden. Na een aantal jaar bij defensie gediend te hebben, heb ik dienst genomen bij de Haagse Politie. Na een lange tijd bij de politie gewerkt te hebben de overstap gemaakt naar de privé security sector. Waar ik momenteel nog werkzaam ben op schiphol, zowel voor als achter de schermen.

De reden dat ik mij voor de politiek ben gaan interesseren is vanuit mijn beroep(en) die ik nu heb en gehad heb. Orde en Veiligheid is altijd een rode draad geweest in mijn (beroeps) leven. Nu lijkt het mij een mooie volgende stap om te trachten deze orde en veiligheid te waarborgen/vebeteren vanuit de politiek. En op gemeentelijk niveau is dat dé plek om te beginnen!

Ik ben sinds 2 jaar woonachtig in het mooie dorp Heemskerk. Al snel kwam ik in aanraking met Liberaal Heemskerk, een partij die het goed voor heeft met Heemskerk en mijns- inziens dé beste keuze is voor de inwoners van Heemskerk. Ik hoop mijn expertise in te kunnen zetten voor de bewoners van Heemskerk en zodoende een stukje Nederland weer ietsje veiliger te maken cq te behouden.

Henk Konings #20

Henk Konings #20

Kieslijstkandidaat
Bio
Menno Kluft #21

Menno Kluft #21

Kieslijstkandidaat
Bio
Ineke Warmerdam #22

Ineke Warmerdam #22

Kieslijstkandidaat
Bio
Ik ben geboren in Heemskerk en er altijd blijven wonen. Mijn grote hobby is tuinieren. Ik heb een grote volkstuin waar ik biologische groenten en fruit kweek. Ik heb de afgelopen jaren veel met diverse soorten (gezondheids)zorg te maken gekregen en ik denk dat daar wel een en ander verbeterd kan worden.

Ik wil mij daar graag op gemeentelijk niveau voor inzetten.

Ton Westerhoven #23

Ton Westerhoven #23

Kieslijstkandidaat
Bio
Ik woon al 71 jaar in Heemskerk en voel mij erg verbonden met de gemeente. Ik heb gewerkt bij Hoogovens (nu Tata) daarna bij het PWN Waterleidingbedrijf. Daar ben ik werkzaam geweest in de pompstations in Castricum, Wijk aan Zee en als laatste in de waterfabriek in Heemskerk.

Tevens ben ik altijd zeer betrokken geweest bij de natuur: flora en fauna. Dit heeft natuurlijk ook z’n weerslag op de waterwinning in het Heemskerkse duingebied. De gemeente Heemskerk is voor mij een prachtige gemeente waar ik mij met mijn vrouw heel erg thuis voel.

Liberaal Heemskerk is voor mij een politieke partij die een luisterend oor heeft voor wat de mensen in deze gemeente bezighoudt en zo in de gemeenteraad voor hen iets kan betekenen.

Marco van ‘t Land #24

Marco van ‘t Land #24

Kieslijstkandidaat
Bio
Aad van Tunen #25

Aad van Tunen #25

Partijleider

Bio
Aad van Tunen 69 jaar. Al 54 jaar met heel veel plezier werkzaam in het kappersvak waarvan 47 jaar als zelfstandig ondernemer. Hobby’s ,tennis, golfen, scheidsrechter KNVB.

Geboren,evenals mijn echtgenote,in Heemskerk. Daarom met hart en ziel verwant aan ons dorp. Zou graag mijn ideeën verwezenlijkt zien door lokaal bestuur, los van landelijke politiek, als coalitie partij invloed hebben op alles wat goed is voor ons dorp!

Overige leden

André le Fèvre

André le Fèvre

Ondersteuning
Bio

Mijn naam is Andre le Fevre, ik ben 62 jaar, al meer dan 40 jaar getrouwd met Annemieke, en wij hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Ik word vrolijk van het leven zelf! Verbind jezelf aan de mooie dingen om je heen en niet aan het negatieve en relativeer alles met veel humor.
Voor mij werkt dit uitstekend. Ik ben een liberaal in hart en nieren, maar wel een sociale!

Ik ben momenteel raadslid voor Liberaal Heemskerk en mijn interesse gaat het meeste uit naar economie en het fysieke domein.

Liberaal Heemskerk is een lokale Liberale partij, die het best aansluit bij mijn eigen “liberale” idealen en het is een echte “vriendengroep”!

Thirza Manoth

Thirza Manoth

Ondersteuning
Bio
Edwin Bierre

Edwin Bierre

Bestuurslid
Bio
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt