Sport en cultuurbeleid

 In

Liberaal Heemskerk ziet sport en cultuur als bindende kracht, zowel voor de leefomgeving, de sociale samenhang binnen de gemeente, als ook voor de lokale economie. Het is belangrijk om goede voorzieningen te hebben.

Cultuur is een beleving die past bij onze samenleving. Het zegt iets over wie en wat wij willen zijn. Cultuur is onze geschiedenis en onze toekomst: cultuur zijn wij. Wij gaan de juiste middelen beschikbaar stellen om aan te sluiten bij de behoefte van de inwoners van Heemskerk. Dit hoeft niet altijd in Heemskerk zelf te zijn want regionaal zijn ook mogelijkheden. 

Het nationaal sportakkoord is de basis vanuit politiek Den Haag om jeugd en ouderen meer te bewegen en gezonder te leven. Liberaal Heemskerk wil stapsgewijs in de aankomende raadsperiode een plan van aanpak uitwerken en binnen 3 maanden een eerste stap maken middels een pilot voor “Programma 2: Sport, welzijn, zorg en gezondheid”.

Samenwerking met omliggende verenigingen is een pre, immers sport kent geen grenzen, en zeker geen gemeentegrenzen, waardoor subsidie ook geografisch geen belemmeringen op mag leveren. Het mag niet uitmaken waar je woont.

Wij zetten ons in:

  • om met elkaar te bepalen wat er aan sport, kunst en cultuur in Heemskerk nodig is.  Door middel van het “Sportcult”-uur willen we op vastgestelde momenten diverse mensen uit te nodigen om mee te doen en te denken over het sport en cultuurbeleid;
  • voor het faciliteren van jong en oud om samen te komen, te sporten, te ontspannen en cultuur te beleven;
  • voor het tot stand brengen van (creatieve) samenwerkingen tussen sportclubs en sportfaciliteiten, om jaarlijkse tekorten binnen deze instanties te verkleinen en mogelijk te laten verdwijnen. Daar zal goed gekeken moeten worden naar (nieuwe) subsidiestromen;
  • om in overleg met de inwoners van Heemskerk de balans te vinden tussen de identiteit van de verenigingen en de mogelijkheden tot samenwerking. Dit met het oog op betaalbare sportaccommodaties;
  • voor het stimuleren van sport, kunst en cultuur voor en door kinderen of volwassenen met een beperking. Hiervoor willen we de samenwerking met betrokkenen en relevante instanties, zoals bijvoorbeeld Heliomare opzoeken.
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt