Bestuur en Organisatie

 In

Er is in de afgelopen periode geconstateerd dat de taken en rollen van het bestuur en de organisatie uit balans zijn geraakt. Om efficiency en transparantie te bevorderen, wil Liberaal Heemskerk de informatievoorzieningen verbeteren en participatie voor de inwoners, bedrijven en instellingen concreter maken door betrokkenen de mogelijkheid te geven mee te denken en mee te werken aan plannen en beleid.

Wij stellen voor:

  • De werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders te meten en te controleren, waarbij de raad het eindoordeel heeft.
  • Dat er rekening wordt gehouden met door de inwoners van Heemskerk gedragen visies die richting geven aan de nieuwe omgevingswet, het sociaal domein en de ontwikkelingen van Heemskerk.
  • De economische toekomst van Heemskerk verder te stimuleren door recreatie en toerisme verder door te ontwikkelen (een kleinschalig bungalowpark en het vergroten van de aanwezige campings kan bijvoorbeeld een enorme stimulans voor o.a. winkeliers, horeca en werkgelegenheid zijn).
  • Verder te werken aan het verduurzamen van onze samenleving en inwoners te stimuleren om milieubesparende gewoontes aan te nemen.
Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt