Burgerparticipatie

 In

Burgerparticipatie lijkt – op zorg en welzijn na –  in Heemskerk maar moeizaam van de grond te komen. Liberaal Heemskerk wil inwoners en maatschappelijke organisaties een actievere rol geven. Dit vraagt om een andere manier van werken.

Wij stellen voor:

  • Inwoners mee te laten denken in beleid en hen in voorkomende situaties te vragen om de gemeente te adviseren, bijvoorbeeld door keuzes voor te leggen via digipanels of ronde-tafel-gesprekken te organiseren, etc. Hierbij moet specifiek aandacht besteed worden aan het betrekken van jongere inwoners, zodat het contact tussen jongeren en de overheid verbetert.
  • De inwoners het vertrouwen te geven door een burgerbudget beschikbaar te stellen, waarmee men zelf kan bepalen hoe bijvoorbeeld een deel van de openbare ruimte kan worden ingericht.
  • Ongevraagd advies van inwoners serieus te nemen en mee te laten wegen in het advies naar de gemeente.
  • Het nemen van besluiten minder te laten steunen op regels en systemen, maar meer op vakmanschap en ervaring, waardoor de besluitvorming flexibeler wordt.
  • Een continue informatiestroom van en naar inwoners, bedrijven en instellingen op te zetten om gezamenlijk te bepalen wat de gemeente gaat uitvoeren.

Wij luisteren naar u en gaan daar mee aan de slag!

Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt