Burgerparticipatie

 In

Wij komen er niet meer omheen, de overheid moet participeren. 

De betrokkenheid van de inwoners van Heemskerk bij de besluitvorming moet  verder bevorderd  worden. Liberaal Heemskerk zegt dit al jaren en nu bent u, als inwoner, bedrijf of instelling aan zet. Participatie gaat niet vanzelf, wij komen naar u toe om dit vorm te geven en u uit te nodigen om de wensen van wat u wilt te verwezenlijken. Oftewel plannen concreter maken door betrokkenen de mogelijkheid te geven mee te denken en mee te werken aan plannen en beleid, met voor alle partijen een makkelijke, centrale toegang. Dit vraagt om een andere manier van werken.

We zetten ons in: 

  • zodat  er rekening wordt gehouden met door de inwoners van Heemskerk  aangedragen visies die richting hebben geven aan de nieuwe omgevingswet, het sociaal domein en de toekomstige ontwikkelingen van  Heemskerk; 
  • door actief betrokkenen mee te laten denken in beleid en hen in voorkomende situaties te vragen om de gemeente te adviseren, bijvoorbeeld door keuzes voor te leggen via digi-panels of het organiseren van ronde-tafel-gesprekken. Hierbij moet specifiek aandacht besteed worden aan het betrekken van jonge inwoners, zodat het contact tussen jongeren en de overheid verbetert;
  • om inwoners het vertrouwen te geven door een burgerbudget beschikbaar te stellen, waarmee men zelf kan bepalen hoe bijvoorbeeld een deel van de openbare ruimte kan worden ingericht;

voor een goede informatiestroom, via alle beschikbare kanalen, naar inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook van “buiten naar binnen” zodat men betrokken kan worden bij wat de gemeente gaat uitvoeren.

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt