Het Sociaaldomein

 In

Liberaal Heemskerk maakt zich sterk voor zorg, inkomen en werk en wil de ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Wij pleiten voor meer preventieve maatregelen op de problematische aspecten binnen deze thema’s en willen initiatieven op dit vlak stimuleren.

Wij willen:

  • Meer aandacht voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en (jonge) vrijwilligers.
  • De focus op preventieve acties gericht op gezinnen/huishoudens met multiproblematiek, zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast.
  • Voorkomen dat kinderen beperkt worden in hun basisbehoeften door armoede.
  • Doorontwikkeling van een onafhankelijke participatieraad die de inwoners, de Wmo-raad, cliëntenraad-sociale zaken en de jeugdraad vertegenwoordigt en adviezen geeft op het brede sociaal culturele domein van Heemskerk.
  • Een sluitende financiële controle op de uitgaven en meer transparantie met als doel grip houden op de situaties bij alle doelgroepen.
  • Meer betrokkenheid en stimulering van de gemeente bij het vinden van werk.
  • De vorming van brede scholen verder stimuleren en een integraal kind-centrum realiseren met onderwijs, jeugdzorg en welzijn onder één dak.
  • Meer aandacht voor belangen van ouderen met betrekking tot wonen, voorzieningen en zorg, én aandacht voor meedoen in de maatschappij.
  • De doelgroep 15-20 jarigen actiever benaderen en met elkaar werken aan wederzijdse behoeften.
Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt