Het Sociaaldomein

 In

Heemskerk is een geweldige plek om te wonen: een sociale gemeente met goede voorzieningen.

En dat willen wij graag zo houden. Goede zorg is daarbij van het hoogste belang.

Daarom maakt Liberaal Heemskerk zich sterk voor zorg, inkomen en werk en wil de partij de ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Wij pleiten voor meer efficiëntie en preventieve maatregelen op de problematische aspecten binnen deze thema’s en wij willen initiatieven op dit vlak stimuleren. Daarbij hoort een goede samenwerking met het onderwijs.  

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komt een kwart van de ouderen in verpleeghuizen bijna nooit of zelfs helemaal nooit buiten. Onaanvaardbare cijfers. Liberaal Heemskerk streeft er daarom naar  dat de ouderen, maar ook andere doelgroepen thuis kunnen (blijven) wonen en zelfredzaam blijven. Door goede voorzieningen, aangevuld met maatwerk met kleinschalige zorg in de wijk. 

Liberaal Heemskerk wil daarnaast de focus leggen op preventieve acties gericht op gezinnen en huishoudens met multi problematiek, zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast. Wat betekent dat voor u: een regisseur een plan een gezin. Hierdoor wordt het aantal hulpverleners drastisch teruggeschroefd en kan de snelheid in de hulpverlening verhoogd worden.

Liberaal Heemskerk heeft de veiligheid van kinderen op nummer 1 staan en stelt voor dat ieder kind de basisschool verlaat met zowel een zwem- als een fietsdiploma. In samenwerking met sportverenigingen moet er gerealiseerd kunnen worden dat kinderen naast zwemmen en fietsen ook meer bewegen onder schooltijd.

Mantelzorgers kunnen op Liberaal Heemskerk rekenen. Wij willen meer aandacht voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en (jonge) vrijwilligers. Liberaal Heemskerk is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt) voorzieningen te begeleiden. Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door langdurig voor hun hulpbehoevende familieleden of vrienden te zorgen. Het is cruciaal om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, want dat zet niet één, maar twee burgers buitenspel. 

We zetten ons in:

  • om ervoor te zorgen dat kwaliteit en maatwerk voorop staan wanneer u hulp nodig heeft;
  • zodat huishoudens met multi problematiek (zoals armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, opvoedproblemen en overlast) één regisseur krijgen toegewezen om planmatig de zorg in te regelen met als doel het aantal hulpverleners bij een gezin terug te schroeven;
  • voor een goede samenwerking met het onderwijs en willen graag dat elk kind dat van de basisschool komt een zwem- en fietsdiploma heeft; 
  • zodat er een samenwerking met sportverenigingen gerealiseerd gaat worden om kinderen naast het zwemmen en fietsen ook meer te laten bewegen onder schooltijd;

voor mantelzorgers, om te voorkomen dat ze overbelast raken. Immers, als zij niet meer kunnen zorgen, staat er niet één, maar staan er twee inwoners buitenspel.

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt