Wonen

 In

Heemskerk heeft te maken met een grote druk op de woningmarkt. Er is genoeg gesproken over het bouwen van woningen. Wij gaan nu bouwen, dat kan want de kaders zijn duidelijk.

Wij weten wat nodig is voor de inwoners van Heemskerk: betaalbare huur- en koopwoningen. Dit mag niet ten koste gaan van de hoofdgroen-structuur en waar op inbreilocaties groen verloren gaat, dient dit gecompenseerd te worden. Wij vinden dat dat jonge inwoners ook een kans  moeten krijgen op de Heemskerkse woningmarkt.

Daarom willen wij de motie “Betaalbare Koopregeling Heemskerk” de komende raadsperiode voor starters gaan inzetten zodat de starters eindelijk de mogelijkheid krijgen om een eigen woning te bouwen/kopen.

We zetten ons in:

• om ervoor te zorgen dat een zodanig aanbod woningen gebouwd gaat worden, dat doorstroom naar passend wonen tot stand gaat komen zonder al het groen op te offeren;• om starters een kans geven op de woningmarktdoor in te zetten op een “Betaalbare KoopregelingHeemskerk” in de komende raadsperiode;
• zodat de omgevingswet toegepast kan worden om de bouwvergunningen versneld goedgekeurd te krijgen. Dat de ontwikkeling van doorstroming, duurzaamheid en burgerparticipatie centraal komt te staan.

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt