Financiën

 In

Liberaal Heemskerk staat voor een gezond, doelmatig en transparant financieel gemeentebeleid. Er moet dus kritisch gekeken worden naar de uitgaven, om te voorkomen dat de algemene reserve verder daalt.

Liberaal Heemskerk blijft zich inzetten voor een transparantere begroting. Met duidelijke doelstellingen en kaders. Het komt nog te vaak voor dat bepaalde plannen “verstopt” zitten in de vele programma’s.  

In de begroting moet worden opgenomen wat de plannen betekenen voor de toekomstige gemeentelijke belastingen en heffingen, bijvoorbeeld de OZB en leges voor de komende jaren.  Voor inwoners is een toegankelijke versie beschikbaar die door een ieder kan worden begrepen. 

Liberaal Heemskerk pleit ook voor een specialistische opleiding voor nieuwe raadsleden m.b.t. de financiën.

Wij zetten ons in: 

  • voor het in de hand houden van kosten voor de ambtelijke organisatie;
  • om er voor te zorgen dat de begroting niet structureel gedicht blijft worden uit de algemene reserve;
  • om bestemmingsreserves tot een minimum beperken; 
  • een weerstandscapaciteit die ruim voldoende is waarbij risico’s goed in de gaten worden gehouden;
  • voor het afschaffen van de hondenbelasting.
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt