Financieel

 In

Liberaal Heemskerk wil lagere lasten. Het totaal van de gemeentelijke belastingen per jaar zou met minder dan 0,5% ten opzichte van de inflatiecorrectie mogen stijgen.

Wij stellen voor:

  • Kritisch te blijven kijken naar de uitgaven, om te voorkomen dat de algemene reserve verder daalt.
  • Doorontwikkeling naar een transparantere begroting.
  • In de begroting op te nemen wat de plannen betekenen voor de toekomstige gemeentelijke belastingen en heffingen, bijvoorbeeld de OZB en leges voor de komende jaren.
  • Te realiseren dat de raad meer zeggenschap en controle krijgt over de diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals HVC en IJmond Werkt en dat de raad ook in het bestuur daarvan aantreedt.
  • De Rekenkamercommissie (RKC), die de raad adviseert bij diverse vraagstukken, vaker en bindend in te zetten als advies- en controleorgaan voor de raad.
Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt