Recreatie, Toerisme en Sport

 In

Het stimuleren van sport, recreatie en toerisme, in brede zin, is voor Liberaal Heemskerk een prioriteit. Door sport worden de gezondheid en de samenhang in de maatschappij bevorderd. Het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden en toerisme biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf en het bruisende winkelhart van Heemskerk. Dit is al eerder opgenomen in de visie Heemskerk 2040, maar er is vooralsnog weinig gedaan op dit gebied.

Wij stellen voor:

  • Een integrale visie op recreatie te ontwikkelen om alle mogelijkheden, kansen en bedreigingen in beeld te brengen en aan de slag te gaan.
  • Een bungalowpark te realiseren en campingmogelijkheden uit te breiden om zodoende bij te dragen aan meer toerisme in Heemskerk.
  • (Creatieve) samenwerkingen tussen sportclubs en sportfaciliteiten te stimuleren om jaarlijkse tekorten binnen deze instanties te verkleinen en mogelijk te laten verdwijnen.
  • In overleg met de inwoners van Heemskerk een afweging te maken om een balans te vinden tussen de identiteit van de verenigingen en de mogelijkheden tot samenwerking. Dit met het oog op betaalbare sportaccommodaties.
Recent Posts
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt