Recreatie en toerisme

 In

Het is belangrijk om goede voorzieningen te hebben om te kunnen recreëren. Recreatie is belangrijk voor jeugd en volwassenen om gezond te blijven van lichaam en geest. Het betaalbaar houden wordt een steeds lastigere opgave en vraagt om keuzes. Wij gaan moeilijke discussie in deze niet uit de weg, maar stoppen niet eerder dan dat er ook een oplossing ligt. 

Het stimuleren van recreatie en toerisme, in brede zin, is voor Liberaal Heemskerk een prioriteit. Het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden en toerisme biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf en het bruisende winkelhart van Heemskerk. Met de provincie in gesprek gaan en samenwerken met het MKB is dus een must!

Dit is al eerder opgenomen in de visie Heemskerk 2040, maar er is vooralsnog weinig gedaan op dit gebied. Er moet dus een integrale visie recreatie ontwikkeld worden om alle mogelijkheden, kansen en bedreigingen in beeld te brengen en aan de slag te gaan.

Recreatie is opgenomen in het buitengebied ten oosten van de Rijksstraatweg. Eindelijk maakt dit het nu mogelijk om met elkaar de discussie te starten met de provincie om dit in te gaan passen in dit gebied. Natuurlijk met behoud van het landelijk karakter, maar er zijn mogelijkheden die verdieping verdienen. 

De “Zee van Tijd “ moet verder worden uitgewerkt, ook weer samen met de ondernemers!

Wij zetten ons in:

  • om ervoor te zorgen dat het karakter van Park Assumburg behouden blijft voor inwoners van Heemskerk en bezoekers aan de regio, uit binnen en buitenland; 
  • zodat er in de komende raadsperiode daadwerkelijk begonnen kan worden het de bouw van een nieuwe zwembad; 
  • voor de uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden. Campingplaatsen uitbreiden of de aanleg van een bungalowpark moeten bespreekbaar zijn om zodoende bij te dragen aan meer toerisme in Heemskerk.
Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt