Leefomgeving

 In

Heemskerk is een fijne gemeente om in te wonen, toch zijn er ook een aantal aandachtspunten.
Liberaal Heemskerk vindt het van belang dat we als gemeente blijven investeren in de veiligheid van onze inwoners en dat we dit op een (kosten)efficiënte manier vormgeven.

Wij zijn van mening dat de gemeente daarom beter moet worden ingericht om preventief de strijd aan te gaan tegen overlast en misdrijven.
Wij staan voor een transparante overheid die wonen, duurzaamheid, groen en zorg belangrijk vindt.

U mag en kan aangeven wat belangrijk is voor Heemskerk om zo vorm te geven aan een leefbaar Heemskerk met sociale samenhang en goede voorzieningen. Iedereen mag zich thuis voelen in Heemskerk.

We zetten ons in:
• voor meer zichtbare handhaving omdat dit zorgt voor een veilige woonomgeving. Overlast en onveiligheid moeten laagdrempelig gemeld kunnen worden en er moet duidelijkheid verschaft worden over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarbij is er in elke wijk waarin dat nodig is een specifieke functionaris met “jeugd” als aandachtsgebied;
• voor het verduurzamen en vernieuwen van “Oude” wijken;
• voor optimale leefbaarheid in de Broekpolder indien de A8 – A9 aangelegd gaat worden. Als de huidige financiële reservering niet voldoende blijken te zijn, dan zal er extern extra middelen       beschikbaar gesteld moeten worden.

Contact opnemen

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt